.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sharavaNabhavA.  rAgA:  pashupatipriyA.  Adi tALA.

P:  sharavaNabhavA samayamidirA saraguna nannu brOvarA
A:  parama puruSA pashupatipriyA sura sEvitA sukumArA
C:  ciru nAda nI cintanatOnu mari mari nI mahima balku nAdu
    taramu tIrpa taruNamidirA harikEshapura Adi nAyakA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home