Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
ati sundaram.  rAgA:  simhEndramadhyam.  rUpaka tALA.

P:  ati sundaram avyaktam ahibhUSaNam AshrayE
A:  shruti svarAgrAlankAra sUkSma sangitapradA
C:  sAmagAna mOdam vara sArasa nibha pAdam
    sOmadharam harikEsham sukhamukham sEvitam varam 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home