.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shAnkarI.  rAgA:  gauLa.  Adi tALA.

P:  shAnkarI sahOdari
A:  OmkAra pITha nilayE ambA OmkArEshvari umE pAlisau
C:  shrI cakra pITha sadanE sakaLE simhAsana sthitE niSkaLE
    mEcakAngIndranutE ambA mEru sadana harikEsha hitE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home