.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shankaram sUkSma.  rAgA:  hindOLavasanta.  khaNDa cApu tALA.

P:  shankaram sUkSmatanum sanakAdi sEvitam
A:  pankajAsananutam bhakta pArijAtam paramEsham 
    jagadIsham pApa nAsham Isham
C:  sharavaNabhava tAtam shAshvatam sadgurum 
    puraharam bhUtadharam bhUsura priyakaram

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home