.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shakti vinAyaka.  rAgA:  shrIranjani.  Adi tALA.

P:  shakti vinAyaka sajjana tAraka sadguNa nAyakA brOvumu
A:  bhukti muktiprada bhUsura sEvita shaktidhara sahOdara gambhIra
C:  bAlacandravara pAshAnkusha dharalOla mana karalOcana dhrtavara
    mUlAdhAra sthita mOdakapriya guNashIla harikEsha bAla krpAla

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home