Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sAtvikam.  rAgA:  amrtavarSaNi.  khaNDa cApu tALA.

P:  sAtvika shankaram saccidAnanda ghanam
A:  tatvArtta sAram sakala lOkAdhAram
C:  harikEsham aruNAbham ambikA hrddIpam 
    taruNAngam shashicUDam satatam cinatayEham

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home