Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sati dEviya.  rAgA:  SanmukhapriyA.  Adi tALA.

P:  sati dEviya bhajipa bhakti sArUpya sAmrAjyavu O manavE
A:  atishaya puNyava ArjisidalladE ati sulabhadi samanisadallavE
C:  harihara brahmEndrAdi pUjita caraNAbjaya sajja mandAraya
    paramAnanda sAgara nilayaya harikEshapurada Adi shaktiya

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home