Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sarvagjnA.  rAgA:  ravicandrikA.  rUpaka tALA.

P:  sarvagjnA sAmbasahasAkSa namOstutE
A:  parvata tanayApatE bhakta pAla dayAnidhE
C:  vEda vinuta virUpAkSA vikaTAnana guhatAta nAdarUpa nandi vAhanA
    nArAyaNa priya shankara mOdahrdaya muni vandyA mUla harikEshA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home