Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sarva svarUpam.  rAgA:  karnATakakApi.  Adi tALA

P:  sarva svarUpam sarvam vandE
A:  nirvikAra guNam niSkaLankam nirAmayam parvata sudhAlOlam bhakta pAlam
C:  sapta svara kAraNa pancavaktram sArasapadam cArucaritram
    taptatripuram shankaram shAsvatam guptam guhatAtam gurum harikEsham

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home