Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
aSTamUrtim.  rAgA:  gauLipantu.  cApu tALA.

P:  aSTamUrtim shiSta kIrtim akhilANDakOTi nAyakam
A:  iSTa phala dAyakam naSTa kAlam namAmyaham
C:  vAsadi pUjitam vAmadEam umA samEtam 
    bhAsurAngam harikEsham bhAnukOTi sankAsham 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home