Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sarasamukhi.  rAgA:  gauDamalhAr.  rUpaka tALA.

P:  sArasamukhi sakala bhAgyadE shrI cAmuNDIshvari
A:  mAra janaka sOdari mahiSAsuramardhini
C:  hasi vadanE Ardra hrdayE harikEsha niratE 
    sadayaE rasika jana sammOda rucirE rAjEshvari rakSisau

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home