Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sArasadaLa nayanE.  rAgA:  sAramati.  Adi tALA.

P:  sArasadaLa nayanE shAradE ambA
A:  sArasa sambhava jAyE sangItAdi sakala vidyAlayE
C:  karadhrta pustaka kamanIyAnanE kAmita phaladE kacchapi niratE
    harikEshAdi akhila surArcitE Ananda hrdayE Adarincu mAyE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home