Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sampatpradE.  rAgA:  kalyANi.  Adi tALA.

P:  sampatpradE shrI cAmuNDEshvari salahennu sarvEshvari
A:  sompAda ninna suguNAvaLiya imba baNNipE indIvarAkSi
C:  mangaLAngi shivE mahAnubhAvE sangIta rasArAnubhAvE
    brnga kuntalE bala vairinutE angaja hara harikEshamudE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home