Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
samayamidE.  rAgA:  budhamanOhari.  Adi tALA.

P:  samayamidE nannu brOcuTaku sanakAdinuta SaNmukhadEva
A:  kamalAsanA gAngEya nA kali tIrcci vEga kApADuTaku
C:  nara sEvanamE nA jIvanamai tiriginanU nI cinta mAranayyA
    harikEsha sudhA amara paripAlakAkaruNinci brOvu kArtikEyA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home