Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sAma priya.  rAgA:  sAmA.  Adi tALA.

P:  sAma priya shivashankara namOstutE
A:  kOmaLagAtra kubEramitra sAmaja mukhatAta shankuru nAthA
C:  kanaka giri nilaya ghana phNi valayA manasija hara suramAnita padayuga
    dinakara kOTi tEjOmaya vigraha anakha harikEsha Ananda naTEsha

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home