Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
AryAdEvI.  rAgA:  shahAnA.  Adi tALA.

P:  AryAdEvI amarEshanutE
A:  sUrya candrAgni lOcanE sura strI krta vaibhavE shivE
C:  bAlacandra nibhAniTIlE sakaLE bhAsamAna mukha kamalE phagaLE
    bAlE harikEsha bhAmini parama mangaLadAyini salahau 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home