Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
puruSAya.  rAgA:  Anandabhairavi.  Adi tALA.

P:  puruSAya ahirbhUdniyAya 
A:  sharaNAgata vatsalAya sharavaNa bhava janakAya
C:  nara vAhanAdi nata sadguNAya nAri dhrtAnga ramya rUpAya
    vardAya namO vAmadEvAya harikEshAya anaghAya puruSAya

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home