Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
Arukkum aDangAda.  rAgA:  bEgaDa.  Adi tALA.

P:  Arukkum aDangAda nIli ponnambalattADum kALi
A:  pAruL parabhrammattai aDakkiya 
    shAyaipaDum vEdangaLAlum ariyAda mAyai
C:  paramAnandanaip-pAdiyAi mATrinAL parndAman 
    mukhamadil pal vilangETrinAL shiramadaru paDavE vinai 
    tanait-tUTrinAL harikEshanagar vAzhum emmaik-kAppATrinAL 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home