Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
pinAkinE mahA.  rAgA:  brndAvanasAranga.  Adi tALA.

P:  pinAkinE mahA prabhavE namah shrI pinkaLAya priyakarAya shrI
A:  mAnita lOkAya mAdhava sEvitAya gAnalOlAya karuNAshIlAya
C:  vEda vEdyAya viccavarAdhyAya nAdarUpAya nandi vAhanAya
    mOdahrdayAya mOkSapradAya Adi nAthAya harikEshAya

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home