Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
pashupati priyasati.  rAgA:  pashupatipriya.  rUpaka tALA.

P:  pashupati priyasati pAvani nIvE gati
A:  shashi vadanE sarasa gAna sAramayi ninnE sharaNaNTi
C:  darshanamE kSEmakaramu cintana bhava pApa 
    haramu hari sOdari karuNAkari harikEshapurAdhIvari

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home