Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
parama mangaLadE.  rAgA:  dvIjAvanti.  cApu tALA.

P:  parama mangaLadE brAhmyAdi mAtrukArUpE shivE ambA
A:  niratavu ninna caraNava bhajipa vara bhaktara manOrathavanu pAlisuva
C:  nInE mahEshvariyu nInE kaumAriyu nInE varAhiyu nInE vaishNaviyu
    nInE indrNiyu nInE cAmuNDEshvariyu nInE harikEsha ramaNi maNiyu

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home