Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
pApanAshanam.  rAgA:  nAdanAmakriyA.  Adi tALA.

P:  pApanAshanam parishuddha vigraham
A:  tApaharam shashi shObhita cUDam tatvamasi mahAvAkya kUTam
C:  naravAha sEvitam nandi gaNArcitam caraNAgata trANam shankaram 
    guruvaram tArakAri tAtam mahEsham sArasAkSam shrI harikEsham

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home