Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
pancAsyayAnE.  rAgA:  kAnaDA.  khaNDa cApu tALA.

P:  pancAsyayAnE pancaprEdAsanE
A:  sancitavE mOdalemmA sakala karmAvaLiya 
    sancitava nIDADu sakala bhAgyava nIDu
C:  sancarIka cikurE shAbEyahArE pancadasha gamakAdi bhAva shrutisArE
    sancalAkSi gauri cakra paripAlini pancamukha harikEsha parama sukhadAyini

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home