Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
aparAjitE.  rAgA:  kannaDa.  Adi tALA.

P:  aparAjitE amarEshanutE Adarisu tAyE ambA mAyE
A:  upamArahitE shrI mAtE krpE kaidu enna kApADu tAyE
C:  tApatraya prashamanE maNihArE shatru krta AbhicAra parihArE
    bhUpAla pANDya prEma sutE pura harikEsha hitE 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home