Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
paccaiyAna.  rAgA:  tODi.  Adi tALA.

paccaiyAna tirumEni azhagu paDarum pavazha nizhal 
pOla iccaiyODu viLaiyADum anda ezhilukkuNDO iNai Idu
mandahAsa mukhamindu maNa maghaLODu magizhndu 
mAshillAda sukaLatram magizhndu sheidEn nAn stOttiram

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home