Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
nIvE iTu.  rAgA:  kharaharapriyA.  Adi tALA.

P:  nIvE iTu parAku cEsitE nEnendu pOdurA guhA
A:  nIvE sakala bhAgyamu losaguduvani niratamuganE nammi
C:  graha dAra suta kanakAdula durAgrahamu pondi bhakti maracitinava
    grahAdi dOSa nigrahamu cEsi anugrahimpavalenu harikEshapura sadanA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home