Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
nityaklinnE.  rAgA:  nATakuranji.  Adi tALA.

P:  nityaklinnE niSkaLankE
A:  satyarUpE shAnta shyAmaLE atyAnandE amarEsha vinutE
C:  kamalAsanE kamala caraNE kamala vadanE kamala nayanE
    kamala karadalE kamalAmbikE kAmAri harikEsha kAmini salahau

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home