Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
nirAmayE niranjanE.  rAgA:  kuntalavarALi.  rUpaka tALA.

P:  nirAmayE niranjanE nishumbha shumbadamaNi
A:  hiraNmayE hrImkArE parAshakti pAlisammA
C:  madhra vAkpradAyini madhuragAna mOdini 
    vidhIndrAdinutE gaNAdhIsha harikEsha hitE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home