Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
nIlalOhitA kAlakAla.  rAgA:  mALavi.  Adi tALA.

P:  nIlalOhitA kAlakAla
A:  phAla lOcana hara bAlEndu bhUSaNA bhakta priya mAm pAlaya shambhO
C:  kumAra janakAku ranga dhtakarA umA manOharA upaniSadsArA
    samAdi guNagaNa shAnta udArA sarva pApahara shrI harikEsha

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home