Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
nI pAdamE.  rAgA:  bhairavi.  Adi tALA.

P:  nI pAdamE gatyanucu ninnE sharaNaNti nikhlalOka nAyaka
A:  tApa shamana dayAkara suguNa taruNamidi daya jEyuDaku satatamu
C:  patishApamu cEta shIlArUpiyaipaDina vanita nija rUpamu kalguTa
    pAdapAmshulacE kApADina parama puruSa harikEhapura nivAsa

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home