Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
nEnu cEsina.  rAgA:  kharaharapriyA.  khaNDacApu tALA.

P:  nEnu cEsina pUjA phalamu
A:  bhAnukula tilaka nI pAdamula bhajiyimpa
C:  tambUra shruti gUrci tALa mrdangamu cErcci sompaina manasuga
    susvaramutO ambuja vilOcanA harikEshapura vAsA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home