Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
nandikEshvaram namAmyaham.  rAgA:  punnAgavarALi.  Adi tALA.

P:  nandikEshvaram namAmyaham nAgabhUSaNam naTEsha vAhanam
A:  sundara rUpam suhrddIpam indu shEkharam IshAna sEvakam
C:  shrI hrikEshASTOttara shata gIta dEshikam shivakaram tEjOvigraham
    mOhavidAram mUlAdhAram shrI hari mitram shiva cinnagAtram

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home