Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
nA puNyamu.  rAgA:  kIravANi.  Adi tALA.

P:  nA puNyamu gAdA IshA
A:  pApAtmuDainanU nIdu paramAnanda marmamu doriginadi
C:  andhakAramaina samsAra guha lOpaDi tirugucuNDa samayamunaku
    shrI harikEsha nAmamugA velagi cintadIrci tEjOmayamugA jvalinciti

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home