Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mUla prakrti.  rAgA: sAvEri.  Adi tALA.

P:  mUla prAkrti rUpE mOkSapradE
A:  kOlAhala sapta svara mAlAlankrtE malayadvaja sutE
C:  yashObhAgya samdhAtrE yantrAdhISTAna dEvatE shashIrSE dakSa 
    kanyE daharAkA camatyakE pashu pAsha vimOcani poreyaLa bhakta 
    janAbhISTa dAyini shashi cUDE cakranutE harikEsha sahitE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home