Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mrgapANE.  rAgA:  bhairavi.  rUpaka tALA.

P:  mrgapANE mrtyunjaya vEdarUpa namOstutE
A:  khaga vAhanAdi vandita kAmita phala dAyaka shankara
C:  nandi vAhana nAgAbharaNam indushEkhara ibha carmAmbara
    kundaradana kubErapriya sundara harikEshA ishA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home