Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
manOnmaNi mandahAsini.  rAgA:  shubhapantuvarALi.  Adi tALA.

P:  manOnmaNi mandahAsini manjulavANi mAtE salahau
A:  sanakAdi mauni vinutapAdE vanajAyatAkSi vandisuvE tAyE
C:  tanudhana manamadava kAdi nIDi manadalli ninna manu nenevara
    anuvimboreva janani surEndra vinutE harikEsha niratE ambA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home