Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mangaLam pongiDum (kiLikkaNNi).  rAgA:  mAND.  Adi tALA.

P:  mangaLam pongiDum mAvUr vaLar dEvi vA vA 
    haran Avi manOnmaNi varam taravE mEvi
1:  tiruvaDi ingura tavamurai eduvO sheidadu 
    ittaraiyE manOnmaNi shelva parAparaiyE
2:  pirandadu kOTi azhindadu adan mEl peTra 
    piravi tIrkka manOnmaNi bhEdamillAdu kAkka
3:  aNDattir-kAdiyAgiya unnai toNDargaL nAm 
    tudippOm manOnmaNi tuyargaLellAm tIrppAi
4:  arivum Atralum vandu uraiyum shelvamum tandu niraiyum
    pugazhum taruvAi manOnmaNi harikEshan manam niraivAi

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home