Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mahAbalAdri.  rAgA:  rAmapriyA.  Adi tALA.

P:  mahAbalAdi nilayE maNi valayE
A:  mahA mAyE tAyE mahitE shrI mahA rAjarAjEshvari gauri
C:  kara dhrta pAshAnkusha varEkSu kArmukha pankaja shObhitE
    niratavu ninna nenayuvE harikEshapura vAsini salahau
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home