Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
madhurApura nAyikE.  rAgA:  cakravAka.  Adi tALA.

P:  madhurApura nAyikE ambA
A:  madhuravANi marakatAngi maNi vINApANi mAtangi
C:  sarasa kavitApradAna vIDikE sAmaja gamanE shrI caNDikE
    karuNA sAgarE kApAdennanu harikEshajAyE hari vinutE
 
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home