Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
lambOdara mahA.  rAgA:  navarasakannaDA.  Adi tALA.

P:  lambOdara mahA gaNEsha varadA lAvaNya gajAnanA
A:  ambOruhAsanAdinuta jambUphalapriya shrIkaramUrtE
C:  mOdaka hastA mUSika vAhanA munivara pUjita mOhanAkArA
    Adi dEva harikEsha suta amita phalada mAmava shubhadAta 
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home