Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
kausumbhavasanOpEtE.  rAgA:  karnATakakApi.  cApu tALA.

P:  kausumbhavasanOpEtE kAmitArthadE
A:  shrI shAmbhavI ninE dikkammA enagE shivE jaganmAtE dEvarAjanutE
C:  ninna neneyada manavadEtakE ninna nutisada rasana edakE ninna nODada
    kaNgaLEtakE ninna bhajisida bhakti EtakE ninna bhaktaranupacari sadihatanna
    bALuva badukadEtakE enna tappa mannisammA sannutE gauri harikEsha sundari
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home