Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
krpAnidhE.  rAgA:  hamsanAda.  tripuTa tALA.

P:  krpAnidhaE krpAjaladhE
A:  kapAla hastA skandatAta upamA rahita uragAbharaNam
C:  vEda kAraNa viSnupriyakarA bhEda rahitA brhadIsha
    nAda rUpA namOstutE naTana ranjana shrI harikEsha
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home