Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
kalilO hari caraNamokaTiyE.  rAgA:  kApi.  Adi tALA.
 
P:  kalilO hari caraNamokaTiyE gAka itara mArgam mari lEdayyA
A:  palumAru janana maraNa vyAdulabaDi jaTakanu mAnavulArA I
C:  dAra tanayAdi bAndhavulu shatamani encakanE tArumAruna phaNatula mOhamu
    harikEshapuramuna velayu suravaranuta karuNAkaruni jara
 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home