Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
kAlam viparItam.  rAgA:  mukhAri.  rUpaka tALA.

P:  kAlam viparItamAccudE alankOlamAga nam dEsham pOccudE
C1: dEsha nanmai sheivArillaiyE veLi vESattODu sheivAr tollaiyE
 2: udyOga vETTaiyAccudE sattiyangaL tavarip-pOccudE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home