Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
anantAya sarvAya.  rAgA:  bauLi.  rUpaka tALA.

P:  anantAya sarvAya Adyanta rahitAya
A:  anaghAya atulAya Ananda vigrahAya
C:  namO hiraNyAya namO varENyAya namO rAja bhUSAya namO harikEshAya 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home