Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
jAlandhara supIThastitE.  rAgA:  valaji.  rUpaka tALA.

P:  jAlandhara supIThasitE japA kusuma bhAsurE
A:  bAlArkka kOTi prabhE bAlE paripAlisau
C:  bhavarOga nivAriNi bhaktajana paripAlini 
    navashakti svarUpiNi nAda harikEsha rAgjni
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home