Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
ananta padmanAbham.  rAgA:  malahari.  rUpaka tALA.

P:  ananta padmanAbham AshrayEham satatam
A:  vinatA suta vAhanam vinutam jagatkAraNam
C:  parashurAma sEvitam pAkAri pUjitam 
    harikEsha bhUSaNam anagham jagatkAraNam 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home