Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
jagadgurO dInanAtha.  rAgA:  gOpikAvasanta.  rUpaka tALA.

P:  JagadgurO dInanAtha shrIkaNTha dayAnidhE
A:  sOma cUDam shrti sAram vAmadEvam mAdhavam varam
C:  bhakta pAlana pArijAtam pArvatIsham padma
    mukti hEtum mUlAdhAram shakti harikEshAdhisham
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home