Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
hEmagirisha mnOnmaNi.  rAgA:  IshamanOhari.  Adi tALA.

P:  hEmagirisha manOnmaNi ambA himAcala bAlE iShvari
A:  sOma mNDala jitamukha rAjitE sumukha shaNmukha sEvitapAdE
C:  shrIkaNTASTOttara shatanAma kIrtanAnugrahaparE bhAsurE
    mUka vAgpradE munigaNa sEvitE shrIkara harikEshOllAsE 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home