Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
haridrA kumkuma.  rAgA:  suraTi.  cApu tALA.

P:  haridrA kumkumapriyE hari nIlamaNI valayE
A:  sura rAja pUjitE sukhadenna pAlisau
C:  maNI mantranidhi nInE mahanIya sati nInE phaNi bhUSaNi nInE
    parama kalyANi nInE aNimAdi siddhi nInE harikEsha sati nInE 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home